OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje  delovne zvezke

in šolske potrebščine.

1. RAZRED

DELOVNI ZVEZKI (Učenci dobijo delovne zvezke brezplačno v šoli.)

Mali komplet Lili in Bine 1 s samostojnimi delovnimi zvezki Lili in Bine, delovni zvezek za opismenjevanje, Rokus Klett

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Zvezek A4 brezčrtni, zvezek A4 veliki karo, zvezek B5 črtast Lili in Bine ali tako lahko, peresnica, šilček, radirka, svinčnik, barvice, mala šablona, športna oprema, šolski copati, mala šolska torba.

2. RAZRED

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine.

UČBENIKI

Grginič, et.al.: Na mavrico po pravljico, berilo za 2. razred osnovne šole, Izolit

 

DELOVNI ZVEZKI

LILI IN BINE 2  komplet C – samostojna delovna zvezka za MAT in SLO s kodo za Lilibi.si in  prilogo  EAN KODA 3831075928459

LILI IN BINE delovni zvezek za opismenjevanje 2. del EAN KODA 3831075927940

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:

3 zvezki A4 brezčrtni, zvezek A4 veliki karo, zvezek B5 črtast Lili in Bine ali Tako lahko, zvezek B5 črtast z vmesno črto Lili in Bine ali Tako lahko, beležka, peresnica, svinčnik, nalivno pero, barvice, flomastri, šilček, radirka, mala šablona, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, plastelin, tempera barvice, paleta, 1 risalni blok, 1 risanka, voščenke, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati, šolska torba.

 

Učenci, ki si bodo izposodili berilo v šoli, kupijo samo delovne zvezke.

Prosimo, da delovnih zvezkov ne ovijate pred pregledom v šoli. Tako boste lahko delovne zvezke v knjigarnah zamenjali, če ne bodo ustrezni.

 

3. RAZRED

V šolskem letu  2018/2019  bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine.

 

UČBENIKI

M.Kordigel: Lili in Bine 3, berilo, Rokus Klett (EAN 2785)

 

DELOVNI ZVEZKI

LILI IN BINE 3  komplet C – samostojna delovna zvezka za MAT in SLO s kodo za Lilibi.si EAN KODA 3831075928497

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Zvezek Tako lahko 1 cm karo, 2 mala zvezka Tako lahko B5 latajn črtast – vmesna črta, zvezek A4 Tako lahko črtast latajn – vmesna črta, zvezek B5 črtast, 1 zvezek A4 levo/brezčrtni – desno/črtast, peresnica, svinčnik, barvice, flomastri, radirka, šilček, šablona mala, kolaž papir, 2 čopiča (tanek, debel), tempera barve, paleta, plastelin, das masa, 1 risalni blok, 1 risanka, voščenke, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati, šolska torba.

 

Učenci, ki si bodo izposodili berilo v šoli, kupijo samo delovne zvezke.

Prosimo, da delovnih zvezkov ne ovijate pred pregledom v šoli. Tako boste lahko delovne zvezke v knjigarnah zamenjali, če ne bodo ustrezali.

4. RAZRED

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine.

UČBENIKI

 • Golob B., Honzak M., Kordigel M., Saksida I.: BERILO 4, RAZŠIRI ROKE, Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610108320)
 • Mraz Novak, J. Lango: RADOVEDNIH PET, Glasbena umetnost 4, učbenik za glasbeno umetnost 4, Rokus Klett, (EAN: 9789612713225)
 • Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik družbe 4, Modrijan (prenovljena izdaja)
 • Štucin, M. Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET, Naravoslovje in tehnika 4, Rokus Klett (EAN: 9789612713201)
 • Puchta: SUPER MINDS 1. Rokus Klett, 2016 (9780521148559)

DELOVNI ZVEZKI  IN GRADIVA

 1. Osterman , N. Potočnik: SLOVENŠČINA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. Razredu + koda UČIMse.com , Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610144939)
 2. Osterman , N. Potočnik: SLOVENŠČINA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu, Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610144946)
 3. Rugelj, T.Bogataj T, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole (s kodo www.ucimse.com), Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610143611)
 4. Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga Založba, (EAN: 9789610143628)

SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino (9781107482951)

Florjančič, Zajc: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, univerzalno gradivo, IZOTECH

ŠOLSKE POTREBŠČINE

4 veliki zvezki – A4, črtni (60 listni), 1 velik zvezek – A4, veliki karo (1 cm), 1 mapa – A4 z elastiko, 1 notni zvezek A4, risanka, risalni blok, kolaž papir, tempera barvice, voščenke, flumastri, barvice, paleta, čopiči 3 – okrogli št. 4, 10, ploščati št.14, velika šablona, geo trikotnik, šestilo, svinčnik, radirka, šilček, nalivnik, lepilo, škarje, športna oprema, šolski copati.

Učenci, ki si bodo izposodili učbenike v šoli, kupijo samo delovne zvezke.

Prosimo, da delovnih zvezkov ne ovijate pred pregledom v šoli. Tako boste lahko delovne zvezke v knjigarnah zamenjali, če ne bodo ustrezali.

5. RAZRED

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine.

UČBENIKI

 • RADOVEDNIH 5, Berilo 5, Rokus, (EAN: 3831075925731)
 • Štucin, Grašič Slevec M., Mežnar P., RADOVEDNIH PET, Naravoslovje in tehnika 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko 5, Rokus,(EAN: 3831075927032)
 • Mraz Novak, P. Brdnik Juhart: Radovednih pet 5, učbenik za glasbo (EAN 6837)
 • Umek, J. Zorn.: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo, Modrijan, (prenovljeno)
 • Torkar, P. Bratož: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, Rokus
 • SUPER MINDS 2, učbenik za angleščino, Rokus Klett

DELOVNI ZVEZKI IN GRADIVA

 • Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban : MATEMATIKA 5, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole (s kodo www.ucimse.com), Mladinska knjiga Založba, (EAN:9789610143635)
 • Rugelj, T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban: MATEMATIKA 5, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga Založba, (EAN:9789610143642)
 • Osterman, T. Petek: SLOVENŠČINA 5, 1. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu + koda UČIMse.com ,  Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610121374)
 • Osterman, T. Petek:  SLOVENŠČINA 5, 2. del, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu, Mladinska knjiga Založba (EAN: 9789610121381)
 • SUPER MINDS 2, delovni zvezek za angleščino (EAN: 82975)
 • Zemljevid Slovenije

 ŠOLSKE POTREBŠČINE

4 veliki zvezki – A4, 1 velik zvezek – A4 veliki karo, notni zvezek A4, mapa z elastiko, svinčnik, barvni svinčniki – barvice, flumastri, nalivno pero, geo trikotnik, šablona velika, radirka, šilček, šestilo, kolaž – barvni papir, komplet čopičev, tempera barvice, paleta, risalni blok, voščenke, škarje, lepilo, športna oprema, šolski copati.

 

Učenci, ki si bodo izposodili učbenike v šoli, kupijo samo delovne zvezke.

Prosimo, da delovnih zvezkov ne ovijate pred pregledom v šoli. Tako boste lahko delovne zvezke v knjigarnah zamenjali, če ne bodo ustrezni.

 

6. RAZRED

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje učbenike,

delovne zvezke in šolske potrebščine.

UČBENIKI

 1. Golob et al.: KDO SE SKRIVA V OGLEDALU, berilo, MKZ
 2. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, Rokus Klett (EAN 2938)
 3. Aberšek, F. Florjančič, A. Papotnik: TEHNIKA 6, DZS
 4. Šorgo,S. Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, DZS
 5. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino, Rokus Klett (EAN 7162)
 6. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, Novo potovanje, prenova 2018, učbenik za geografijo, Rokus Klett (EAN7032)
 7. Wetz: ENGLISH PLUS STARTER second edition, učbenik za angleščino, MKT (EAN 1612)
 8. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, Rokus Klett (EAN 1146)
 9. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik za glasbeno umetnost, prenovljena izdaja, Rokus Klett (EAN 6172)

 

DELOVNI ZVEZKI in GRADIVA

 1. Hočevar Gregorič, M. Čuden: Slovenščina 6, samostojna delovna zvezka 1., 2. del, MKZ, (44953, 44960)
 2. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, Rokus Klett, (4338)
 3. Wetz: ANGLISH PLUS STARTER second edition, delovni zvezek, MKT (EAN 9398)
 4. Devetak, D. Fon, M. Kovič: NARAVOSLOVJE 6, interaktivni učni komplet za 6., Rokus Klett -16288
 5. Kožuh, S. Lipovnik: TEHNOMAPA (6-8), Millennium

ZEMLJEVID SVETA, MK

ŠOLSKE POTREBŠČINE

3 veliki črtasti zvezki (60 listni), 2 velika zvezka (mali karo), 3 zvezki A5 črtasti, notni zvezek A4, slovarček, ravnilo, geo trikotnik, šestilo, svinčnik 2B, mapa z elastiko, 2 vložni mapi A4, lepilo, telovadna oprema (dres, copati), šolski copati.

 

Učenci, ki si bodo izposodili učbenike v šoli, kupijo samo delovne zvezke.

Prosimo, da delovnih zvezkov ne ovijate pred pregledom v šoli. Tako boste lahko delovne zvezke v knjigarnah zamenjali, če ne bodo ustrezali.

 

7. RAZRED

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje učbenike,

delovne zvezke in šolske potrebščine.

UČBENIKI

Mohor, M. et al: SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo, MKZ

 1. King, J. Skela: TOUCHSTONE 7, učbenik, Tangram
 2. Jin, L. Rohrmann, M. Zbrankova: PRIMA PLUS A1.1, učbenik za nemščino, Cornelsen (EAN 6321)
 3. Verde: RAZISKUJEM STARI SVET, učbenik za geografijo 7, Rokus Klett, (9367)
 4. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, Rokus
 5. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, DZS
 6. Berk, J. Draksler, M. RobiČ: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko, (2228)
 7. Fošnarič, V. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, Izotech

ATLAS SVETA

DELOVNI ZVEZKI in GRADIVA

 1. Vogel, M. Čuden, T. Košak: SLOVENŠČINA 7, samostojna delovna zvezka 1., 2. del, MKZ, (108092, 118091)
 2. King, J. Skela: TOUCHSTONE 7, delovni zvezek, Tangram, (9776)

PRIMA PLUS A1.1, deelovni zvezek za nemščino, Cornelsen (EAN 6338)

 1. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, samostojni delovni zvezek, Rokus Klett, (3751)

NARAVOSLOVJE 7, interaktivni učni komplet,  Rokus Klett, (6295)

Ročni zemljevid  SVET, MK (imajo iz 6. razreda), ročni zemljevid EVROPA,  MKZ

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE

8 velikih zvezkov s črtami, 2 velika zvezka (mali karo), 2 zvezka A5 s črtami, slovarček, geotrikotnik,šestilo,svinčnik, tehnični kalkulator – dvovrstični, 20 listov  A4 -80 g , 3 plastične mape U, svinčnik 2B, kolaž papir, lepilo, telovadna oprema (dres, copati), šolski copati.

Učenci, ki si bodo izposodili učbenike v šoli, kupijo samo delovne zvezke.

Prosimo, da delovnih zvezkov ne ovijate pred pregledom v šoli. Tako boste lahko delovne zvezke v knjigarnah zamenjali, če ne bodo ustrezni.

 

8. RAZRED

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje učbenike,

delovne zvezke in šolske potrebščine.

UČBENIKI

 1. Honzak: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, MKZ
 2. Mirjanič: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, Rokus Klett
 3. Verdel: Raziskujem novi svet 8, učbenik za geografijo 8, Rokus Klett,
 4. Skela: TOUCHSTONE 8, Tangram
 5. Motta: WIR 2, Rokus Klett
 6. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, Modrijan

M.Vertačnik, K.Wissiak Grm, S.A.Glažar, A. Godec: Moja prva kemija; Učbenik za 8. in 9. razred OŠ, Modrijan, (7192)

 

 1. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, Izotech
 2. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik za matematiko, Rokus Klett (prenovljeno), (2242)
 3. Svečko, S. Bužan: SPOZNAVAM SVOJE TELO 8, DZS

 

DELOVNI ZVEZKI in GRADIVA

 1. Vogel, M. Čuden, T. Košak: SLOVENŠČINA 8, samostojna delovna zvezka 1., 2. del, MKZ, (35685, 35692)
 2. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek, Tangram, (EAN: 9813)
 3. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni delovni zvezek, Rokus –Klett (EAN 3768)
 4. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet, založba Rokus Klett (EAN 3591)

Ročni zemljevid AFRIKA,  ročni zemljevid SVET,  Periodni sistem elementov

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE

8 velikih zvezkov s črtami, 3 veliki zvezki mali karo, 2 zvezka A5 črtasta, papir A4 K1(mali karo) 1/10, 20 listov A4 – 80g, geo trikotnik, trikotnik, šestilo, pisalni pribor, lepilo, slovarček, 3 plastične vložne mape U, športna oprema ( dres, copati), šolski copati.

Učenci, ki si bodo izposodili učbenike v šoli, kupijo samo delovne zvezke.

Prosimo, da delovnih zvezkov ne ovijate pred pregledom v šoli. Tako boste lahko delovne zvezke v knjigarnah zamenjali, če ne bodo ustrezni.

 

9. RAZRED

V šolskem letu 2018/2019  bodo učenci pri pouku potrebovali naslednje učbenike,

delovne zvezke in šolske potrebščine

UČBENIKI

 1. Honzak et al : SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo 9, MKZ
 2. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, Rokus Klett
 3. Skela: TOUCHSTONE 9, Tangram
 4. Motta: WIR 3, Rokus Klett, učbenik za nemščino
 5. Razpotnik & D. Snoj : RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, Rokus Klett, (2990)
 6. Vrtačnik: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za kemijo 8,9.
 7. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9, Pipinova knjiga
 8. Beznec et al : MOJA PRVA FIZIKA 2, Modrijan

 

DELOVNI ZVEZKI in GRADIVA

 1. Čuden, J. Vogel, T. Košak: SLOVENŠČINA 9, 1. In 2. del, MKZ (EAN43680, EAN 43697)
 2. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino, Tangram, (9455)
 3. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni delovni zvezek, Rokus Klett, (6592)

BILOGIJA 9, interaktivni učni komplet, Rokus Klett, (6646)

ZEMLJEVID SLOVENIJE, DZS

PERIODNI SISTEM  ELEMENTOV (učenci imajo iz 8. razreda)

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE

8 velikih zvezkov s črtami, 3 veliki zvezki mali karo, papir A4 K1(mali karo) 1/10, geo trikotnik, šestilo, pisalni pribor, lepilo, slovarček, športna oprema, šolski copati.

Učenci, ki si bodo izposodili učbenike v šoli, kupijo samo delovne zvezke.

Prosimo, da delovnih zvezkov ne ovijate pred pregledom v šoli. Tako boste lahko delovne zvezke v knjigarnah zamenjali, če ne bodo ustrezni.

 

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)